Home

In 2017 zal er één Bijbelstudieweekend gehouden worden.

De data hiervoor zijn: vrijdag 3 november t/m maandag 6 november

 

Wat is een Bijbelstudiekamp? Het doel van de Bijbelstudiekampen is: samen luisteren naar het Woord van God. Tweemaal per jaar (in het voor- en najaar) worden Bijbelstudiekampen georganiseerd. Meestal wordt één kamp georganiseerd voor jongeren van 16 tot 25 jaar en één kamp voor (jong)volwassenen vanaf 22 jaar. Het aantal deelnemers van een Bijbelstudiekamp varieert van 25 tot 40 deelnemers. Een kleine staf geeft leiding aan het kamp. Ontstaan De Bijbelstudiekampen zijn in 1991 ontstaan vanuit de gezinskampen (www.gezinskampen.nl). Jongeren die deelnamen aan de gezinskampen zochten naar mogelijkheden om ook op andere momenten in het jaar samen te komen voor Bijbelstudie. Zo zijn de Bijbelstudiekampen ontstaan. Oorspronkelijk waren de meeste deelnemers en stafleden lid van de Gereformeerde Gemeenten. Inmiddels zijn er ook deelnemers en stafleden uit andere reformatorische kerken. Tijdens de Bijbelstudiekampen wordt gebruik gemaakt van de (Herziene) Statenvertaling.

Doel Het doel van de Bijbelstudiekampen is het (leren) lezen en bestuderen van Gods Woord. In de Bijbel zijn vele schatten te vinden. Sommige liggen dicht aan de oppervlakte, anderen liggen wat dieper. Met elkaar proberen we de Bijbel te lezen en te begrijpen wat er staat. De betekenis van het Bijbelgedeelte in de tijd dat het geschreven werd, heenwijzingen naar de Heere Jezus, en de betekenis voor onszelf persoonlijk. Er wordt vooral gebruik gemaakt van de tekst voor tekst methode, waarbij er  aandacht is voor de context van het Bijbelgedeelte. Uiteraard wordt er ook gebruik gemaakt van hulpmiddelen als de kanttekeningen en allerlei verklaringen.

Stuurgroep Een stuurgroep van vier personen geeft leiding aan de Bijbelstudiekampen. De stuurgroep zorgt voor de reservering van oorden, verzorgt de themakeuze, vraagt de sprekers, stuurt de stafleden aan, beheert de financiën en verzorgt de werving van deelnemers. Contactadres van de stuurgroep is tel. 078-6451664 of e-mail: bijbelstudiekampen@gmail.com

Het programma

Een Bijbelstudiekamp duurt van vrijdagavond tot maandagmorgen. Tijdens een weekend worden drie Bijbelstudies gehouden in kleine groepen van zo’n 8 personen. Elke Bijbelstudiegroep wordt geleid door één van de stafleden. Tijdens de Bijbelstudie proberen we het Bijbelgedeelte goed te begrijpen, en wordt gezocht naar de boodschap vanuit het Bijbelgedeelte voor ieder persoonlijk. Het weekend begint op vrijdagavond met de eerste Bijbelstudie. Zaterdagmorgen is er een lezing, verzorgd door een externe spreker. Zaterdagmiddag is een vrije middag waarbij meestal een ontspannende activiteit wordt ondernomen. Zaterdagavond is de tweede Bijbelstudie. Op zondag worden kerkdiensten bezocht in een reformatorische kerk waarvan zo mogelijk één dienst in een Gereformeerde Gemeente. Zondagmiddag- of avond is de derde Bijbelstudie. Aan het einde van de zondag wordt een kampsluiting gehouden. Maandagmorgen wordt het oord opgeruimd en vertrekt iedereen.